Tri dni som prijímala zjavenia, ktoré mám podať ľuďom tak, ako som ich dostala.

1. deň

Najprv som videla čísla 2, 0, 1 a 3 - asi to mal byť rok. Potom sa mi ukázalo teleso blížiace sa k zemi, veľký oheň, anjel s mečom na bielom koni so striebornými popruhami.

2. deň

Videla som našu planétu, nad ktorou sa rozprestieral veľký temný mrak. Zem ohrozoval dážď meteoritov. Videla som bytosti z inej planéty, ktoré chceli pomôcť Zemi a jej obyvateľom. Moria a oceány zalievajúce pevniny. Vojny.

3. deň

Videla som atómové výbuchy - asi vojnu, ktoré spôsobili zmenu zemského jadra, ktoré sa začalo prehrievať a malo za následok zmenu teploty zeme. Toto spôsobí suchá, vyschýnajúce rieky, zemetrasenia a erupčné výbuchy.


Štvrtý deň som dostala vysvetlenia týchto zjavení.

Zemi hrozí vážne nebezpečenstvo, keď sa ľudia nespamätajú.

Na Zem prídu vysoké duchovné bytosti z kozmu, ktoré majú záujem pomôcť obyvateľstvu Zeme. Ak ostanú nepochopení, ľudia budú trpieť vojnami, pohromami a inými negatívnymi vplyvmi ešte vo väčšej miere, ako doteraz.

Mrak, nachádzajúci sa nad Zemou, znamená veľké pôsobenie temna, ktoré ovplyvňuje obyvateľstvo planéty.

Vyslanci - vysoké duchovné bytosti z iných planét - sa najprv prostredníctvom snov prihovoria vysokým politikom, potom ich osobne navštívia. Ak politici zlyhajú, vyslanci navštívia vysoké duchovné osobnosti na Zemi. Keď politici aj napriek týmto snahám zlyhajú a odmietnu pomoc, vojna ohrozí svet.

Slovenský národ dostane poslednú šancu - na Zem do tohto národa sa narodí ľudské dieťa vysokého duchovného pôvodu, ktoré bude vyvolené a spolu s Izmaelom, ktorý je teraz v ohrození, pomôžu tejto Zemi.