Posolstvo hviezd

Od 15. 1. 2005 mi boli zvestované posolstvá, ktoré som mala spísať a 1. 3. 2005 ich zvestovať ľuďom týmto spôsobom. Tieto posolstvá Vám podávam v takej forme, v akej som ich zachytila, to znamená, nič som k nim nepridala, nič som neupravila. Sám názov Vám napovie, z akého zdroja som tieto posolstvá prijala. Nikoho nenútim, aby si ich osvojil, je len a len na Vás, či ich prijmete, alebo odmietnete.

15. január 2005

Ľudstvu hrozí nebezpečenstvo. Vyostria sa spory, pôsobením kométy sa u zlých posluhovačov temna vystupňujú ich negatívne vlastnosti, aby sa už ďalej nemohli pretvarovať a aby ukázali svoju pravú tvár.

Dobrým, dychtiacim po Svetle a Pravde, čistote a dobrote, sa znásobia ich schopnosti a taktiež budú môcť prijímať rôzne odkazy. Ty budeš prijímať tieto posolstvá a podávať ich ľudstvu, pretože prostredníctvom teba ich ľuďom odkazuje ten, ktorý drží v ruke meč!

17. január 2005

Do konca roka nech sa ľudia rozhodnú a začnú konať dobro, dobré skutky, pretože v opačnom prípade nastanú nové katastrofy, klimatické zmeny, vyhasnuté sopky ožijú ...

21. január 2005

Nech ľudia otvoria svoje srdcia láske, nech počúvajú svoj vnútorný hlas, pretože o rok – v januári, nastane ďalšie triedenie ľudí a tí sluhovia temna, ktorí broja voči Stvoriteľovi, sa budú zodpovedať za svoje skutky, pretože za svoje omyly budú súdení.

28. január 2005

Zvestuj ľuďom, že ďalšia epocha Veľkého súdu začne, pretože odmietli Božích synov. Prílivové vlny sú tomu len začiatok. Prídu ďalšie katastrofy, ktoré postihnú ľudí, ktorí nejdú cestou Svetla a Pravdy. Nezachvievajú sa v Božích zákonoch. Nešťastie v Tatrách bolo varovanie pre slovenský ľud, aby sa stihol včas spamätať. Na rad prídu mestá Bratislava, Košice (?), falošné Božie matky a tí, ktorí sa k nim modlia.

3. február 2005

Ľudia, otvorte už konečne oči a prestaňte sa modliť k Márii – Ježišovej matke! Ona je už dávno inkarnovaná tu, na zemi, tak isto ako aj Judáš! Vaše modlitby ju ťažia, brzdia v plnení svojej úlohy, niektoré vaše myšlienky ju ťahajú dole a sťažujú jej postup.

Mala stáť pri Svanhilde a podporovať ju. Po jej smrti Máriu navštívila prekrásna žiarivá bytosť s korunkou na hlave a žiadala ju, aby pomáhala Novému pokoleniu pokračovať v ceste, učila ich žiť podľa Večných zákonov (Natália de Lemeny - Makedonová - Večné zákony pozn. šíriteľa). Má i naďalej pomáhať ľuďom a plniť poslania, kvôli ktorým sa vrátila na túto zem.

Ibaže temno spôsobilo, že Mária znovu zaváhala a Nové pokolenie prevzal Judáš, ktorý dostal príležitosť sa pri Svanhilde očistiť a zbaviť ťažoby, ktorá ho gniavila. Po jej smrti však nanovo prepadol mamonu a jeho ROZUM znovu zvíťazil! Opäť ho zaujímajú len peniaze a pod rúškom služby Svetlu zbiera majetok a vysmieva sa zaslepeným ľuďom, ktorí ho v tomto hriechu podporujú a tým odovzdávajú svoju energiu temnu.

5. február 2005

Kruto budú potrestaní tí, ktorí podporujú pýchu, kruto budú potrestaní tí, ktorí podporujú temných ľudí, ktorí hlásajú pod rúškom pomoci Svetlu nezmysly – trest ako pre modloslužobníkov!

Tí, ktorí sú zaslepení a nechcú vidieť pravdu, budú potrestaní trvalou slepotou, pretože pomáhajú tým, ktorí sa nevybrali cestou Svetla a Pravdy! Nesnažia sa o duchovný vzostup ľudí, nepomáhajú im. Ale ide im iba o svoj blahobyt! Tí všetci budú kruto pykať za to, že bránia svetlým pomocníkom zoslaným na zem v ich poslaní.

8. február 2005

Nikto, kto vedome podporuje temno, kto sa ním nechá manipulovať, NIKTO nebude zachránený!

Ľudia dostali slobodnú vôľu a teraz sa ukáže, ktorú cestu si vybrali. Už niekoľkokrát zlyhali, toto sú dni ich posledných možností, aby ukázali, na ktorej strane stoja, aby sa začali narovnávať a zachvievali sa v čistote ducha.

Odkáž ľudstvu, že keď ich JA prídem súdiť, vytiahnem na povrch všetky ich prehrešky voči Svetlu. Neostane kameň na kameni. Tentokrát bude temno zničené už v zárodku! Tieto dni sú posledné, čo prehovorím k ľuďom. Už viac im nedám možnosť dozvedieť sa odo mňa žiadne posolstvá.

Ty ešte mnoho posolstiev prinesieš ľuďom, niektorí z nich sa prebudia a budú s tvojou pomocou stúpať k svetlým výšinám, iní, tí temnom ovplyvňovaní a manipulovaní, ťa budú nenávidieť, osočovať a napádať.

Toto posolstvo je jedinečné tým, že som poslednýkrát prehovoril k ľudstvu. Poslednýkrát majú možnosť nápravy, poslednýkrát majú možnosť záchrany.

Tým ďalším posolstvám bude rozumieť už len pár ľudí, ktorým budú určené.Posolstvo je prijaté – spísané. Ja teraz v pokore a úcte ďakujem nášmu Stvoriteľovi za to, že mi umožnil ho prijať a touto formou rozšíriť medzi ľudí.

Svetlana