Csillagok üzenete

Jóslatok voltak nemek közvetítve 2005. január 15-től, melyeket le kellett írnom és 2005. március 1-én kellett tudtul adnom az embereknek íly módon. Az üzeneteket olyan formában adom tovább, ahogy én kaptam, ez azt jelenti, hogy semmit nem tettem hozzá és semmit nem másítottam meg. Maga az elnevezés elmondja, hogy milyen forrásból fogadtam az üzeneteket. Senkit sem kényszerítek, hogy ezeket elsajátítsa, egyedül önökön múlik, hogy elfogadják, vagy elutasítják.

2005. január 15.

Az emberiséget veszély fenyegeti. Az ellentétek kiéleződnek, az üstökösök hatására a sötétség kiszolgálóinak negatív tulajdonságai felfokozódnak, hogy ne folytathassák a képmutatást, és végre megmutassák igazi arcukat.

A jóknak, a világosság, az Igaz, a tisztaság és jóság iránt vágyakozóknak megsokszorozódnak képességeik, hogy szintén be tudják fogadni az üzeneteket. Te fogadod be ezeket az üzeneteket és adod tovább az emberiségnek, mert általad üzeni az embereknek az, aki kezében tartja a kardot.

2005. január 17.

Az év végéig döntsenek az emberek, kezdjék el a jócselekedeteket, mert ellenkező esetben új katasztrófák, éghajlati változások történhetnek, kialudt tűzhányók élednek újjá.

2005. január 21.

Az emberek nyissák ki szívüket a szeretetnek, hallgassák a belső hangot, mert egy év múlva, januárban az emberiség újabb osztályzására kerül sor és a sötétségnek azok a szolgái, akik a Teremtő ellen lázítanak, felelni fognak tetteikért és tévedéseik felett ítélkezni fognak.

2005. január 28.

Hirdesd az emberiségnek, hogy a Nagy Ítélet további korszaka kezdődik, mert elutasítoták Isten fiait. Az özönlő hullámok csak a kezdet. Jönnek újabb katasztrófák, melyek azokat érintik, akik nem a Fény és az Igazság útján járnak. Nem tartják be Isten törvényeit. A Tátrában történt szerencsétlenség csak figyelmeztetés volt a szlovák népnek, hogy még időben ébredjen fel. Sorra jönnek Pozsony, Kassa (?), hamis Istenanyák, s azok, akik hozzájuk imádkoznak.

2005. február 3.

Emberek, nyissátok ki végre már szemetek és szűnjetek meg imádkozni Máriához, Jézus anyjához! Ő már régen megtestesült itt a földön, mint ahogy Júdás is! Imáitok terhelik és fékezitek a saját feladatai teljesítésében, némely gondolataitok lehúzzák és megnehezítik az előmenetelében.

Svanhild mellett kellett volna állnia és támogatni őt. Svanhild halála után Máriát meglátogatta egy gyönyörű fényes lény koronával a fején, és kérte őt, hogy segítsen az Új Nemzedéknek az útját folytatni és tanítsa őket az Örök Törvények szerint élni (Natália de Lemeny - Makedonová - Örök törvények terj. megjegyzése). Továbbra is segíteni kell az embereknek és teljesíteni küldetését, amelyek miatt visszatért erre a földre.

Csak hogy a sötétség azt okozta, hogy Mária újra megingott, és az Új Nemzedéket átvette Júdás, aki alkalmat kapott Svanhilda mellett megtisztulni és megszabadulni a tehertől, mely őt elnyomta. Svanhilda halála után újból megtámadta a mammon, és az Ész újra győzött! Ismét csak a pénz érdekli őt és a Világosság szolgálatának leple alatt gyűjti a vagyont és az elvakult embereket kineveti, akik ebben a bűnben támogatják, és így átadják energiájukat a sötétségnek.

2005. február 5.

Kegyetlenül lesznek megbüntetve azok, akik támogatják a büszkeséget, kegyetlenül lesznek megbüntetve azok, akik támogatják a sötét embereket, akik a Világosság segítésének köntöse alatt hirdetik az értelmetlenségeket - büntetés úgy, mint a bálványimádóknak!

Azok, akik elvakultak, és nem akarják látni az igazságot, állandó vaksággal lesznek megbüntetve, mert segítenek azoknak, akik nem a világosság és az Igazság útját választották! Nem igyekeznek az emberek lelki felemelkedésében, nem segítenek nekik. Csak a saját jólétükkel törődnek! Mindnyájan kegyetlenül fognak bűnhődni azért, hogy a földre küldött világosság segítőinek küldetésüket akadályozzák.

2005. február 8.

Senki, aki a sötétséget tudatosan támogatja, aki engedi magát manipulálni, SENKI sem lesz megmentve!

Az emberek szabad akaratot kaptak, és most fog megmutatkozni, melyik utat választották. Már többször kudarcot vallottak, ezek a napok az ők utolsó lehetőségeik, hogy megmutassák, melyik oldalon állnak, hogy kezdjenek egyenesedni és rezegjenek a lélek tisztaságában.

Üzend meg az emberiségnek, hogy ha ÉN jövök ítélkezni, felszínre hozom az összes bűneiket, vétkeiket a Világosság ellen. Kő kövön nem marad. Ez alkalommal a sötétség csirájában lesz elfojtva! Ezek a napok az utolsók, amikor az emberiséghez szólok. Többé nem adok lehetőséget megtudni semmilyen üzenetet tőlem.

Te még sok üzenetet adsz át az embereknek, némelyek közülük felébrednek, és segítségeddel felemelkednek a világos magaslatokra, mások, a sötét befolyás és manipulálás alatt, gyűlölni, ócsárolni és támadni fognak.

Ez az üzenet egyedülálló azzal, hogy utolsó alkalommal beszéltem az emberiséghez. Utolsó alkalommal van lehetőségük a megjavulásra, utolsó alkalommal van lehetőségük a megmenekülésre.

A következő üzeneteket csak pár ember fogja érteni, akiknek meghatározva lesz.Üzenet fogadva, leírva. Én most alázattal és tisztelettel köszönöm a mi Alkotónknak azt, hogy nekem lehetővé tette elfogadni és ebben a formában terjeszteni az emberek között.

Svetlana